Helhetssyn

Feministiskt initiativ driver en politik som skapar en helhetssyn på hälsa, utbildning, arbete, omsorg, boende, kultur, miljö och ekonomi. En helhet som väver in miljö- och hälsoaspekter i allt beslutsfattande och utgår från människans behov av att uppleva sig som en respekterad och trygg individ i livets alla skeden.

 

Lika möjligheter

Vi ser ett samhälle där alla ska kunna färdas väl genom livet, vilket kräver att samhället i alla avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och ger lika möjligheter för alla, oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet, funktionsförmåga eller könsidentitet.

 

Hållbarhet, på riktigt

För att färdas väl genom livet krävs en planet i balans. Det kräver att vi tar rediga tag i klimatfrågan och andra hot mot känsliga ekosystem och miljöproblem – att vi tänker och agerar hållbart! För utan en fungerande biosfär är vi rökta!