Våra politiker 2018

Nedan finner du fullständiga listor och närmare presentation av våra politiska toppnamn som kandiderar för Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Umeå Kommun

 1. Minna Toivo, 50, lärare
 2. Julia Lidman, 22, student
 3. Alexander Svartvatten, 40, konstnär
 4. Keykaus Abbasi, 65, pensionär
 5. Magnus Ledman, 47, utredare
 6. Ellen Svedjeland, 39, förskolelärare
 7. Saašha Metsärantala
 8. Shahandeh Seyfizadeh, 65, sjuksköterska
 9. Johsefin Tallroth, 26, student
 10. Maria Axelsson, 43, kommunikatör
 11. Maria Lundström, kulturadministratör
 12. Anna Höglund, psykolog
 13. Jennie Lindström, student

Landsting

 1. Saašha Metsärantala, Umeå
 2. Shahandeh Seyfizadeh, Holmsund
 3. Monica Nilsson, Vilhelmina
 4. Tommy Streling, Dikanäs
 5. Keykaus Abassi, Umeå
 6. Ellen Svedjeland, Umeå
 7. Magnus Ledman, Umeå
 8. Maria Lundström, Umeå
 9. Ringvor Gustavsson, Norsjö

Minna Toivo

“Vi måste kunna diskutera viktiga samhällsfrågor och se möjligheter istället för problem.
Vi har en skyldighet som medborgare i en demokrati som säger sig stå för mänskliga rättigheter att aldrig sluta kämpa för dessa och att aldrig slå oss till ro med att tro att demokratin är beständig!”

Minna är F!s förstanamn på kommunlistan

Läs mer
Jag är ursprungligen från Finland och uppvuxen i Göteborg. Jag flyttade till Umeå för 19 år sedan och upplevde då att den uppgivenhet och segregation som tagit fäste i många andra städer inte fanns här. Här fanns en vilja och ett engagemang för att få alla delaktiga. Men under åren som gått och i mitt arbete med nyanlända inom grundskolan och gymnasiet kan jag se att det blivit allt tuffare samhällsklimat och tydligare polariseringar.
Jag är utbildad grundskollärare i Historia, Religion, Geografi och svenska som andraspråk och har arbetat inom skolan sedan 1998.

Min ingång är att det måste finnas en vilja till att bidra med positiva lösningar istället för att måla upp dystra framtidsvisioner som skrämmer folk till fördomar och rädsla för utveckling. Jag brinner för att jobba mot orättvisor och mot segregation och diskriminering.
Mitt kompetensområde är skolan och mitt perspektiv är “en skola för alla”!

Shahandeh Seyfizadeh

"Varje människa har rätt till en bra vård och ett värdigt slutskede av sitt liv"

Shahandeh kandiderar som nummer två till landstinget och är placerad som åtta på kommunlistan för F!

Läs mer
Under slutet av 1988-års bombräder i Iran, flydde jag med min 8-åriga dotter till Europa och Sverige.
Väl här dröjde det drygt 1 år tills jag lärde mig språket så pass mycket att kunde börja utbilda mig.
Därefter har jag arbetat under 25 års tid på Västerbottens läns landsting som sjuksköterska /dialyssjuksköterska.

Under denna tid har jag även varit facklig företrädare och styrelseledamot på Vårdförbundet Västerbotten. Som fackliga representant har jag jobbat aktivt med frågor som rör bl a jämställdhet, diskriminering samt arbetsmiljöfrågor.

Jag kommer från en patriarkal kultur och har sett vilka förödande konsekvenser det ger. För mig som är rasifierad kvinna är det viktigt att inte kompromissa kring jämlikhetsfrågor.

"Det är oansvarigt när personal och patienter far illa på grund av extremt dåligt organisering och fel hushållning av resurser. Jag har bra kunskap om landstingets organisation och uppmaningar och jag vet var prioriteringarna bör vara. Patienterna och personalen ska alltid komma först."

Alexander Svartvatten

"Girighet och egoism har skapat samhällets olika maktstrukturer. En anmärkningsvärd likgiltighet hjälper till att upprätthålla dem.
Samhället måste skifta fokus från att sila småsten och svälja storskalig hänsynslöshet. Annars fortsätter oordningen: sociala orättvisor förstärks, arter utraderas, hela ekosystem förstörs liksom förutsättningen för allt liv på vår planet.
En bättre värld är möjlig för oss alla om vi vidgar vår horisont och vågar tänka, känna och agera som om vi faktiskt hängde i hop - för det gör vi!"

Alexander är F!s tredjenamn i kommunvalet

Läs mer
Många har träffat på Alexander i hans arbete som cyklande cykelreparatör. Andra har beställt vegansk mat från hans mobila cykelcafé eller köpt hans egenhändigt skapade tempeh i butik. Hans verksamhet som konstnär eller designer har andra desto mer kännedom om. Under många års tid har han även arbetat med konstnärskollektivet Verkligheten i Umeå, bl a som galleriets verksamhetsledare.

Alexander är en kreativ isbrytare som ser lösningar där andra kör fast och har stor erfarenhet av att strukturera och genomföra övergripande projekt. Han har bl a under 2018 initierat och medarrangerat Den STORA cykelfesten, samt drivit Umeås största konstfestival Survival Kit, som under 2014 fokuserade på vår tids ödesfrågor med hjälp av konstnärer, föreläsare, musiker och forskare.

Alexanders drivkraft för en bättre värld spänner över ett stort fält, med stor insyn i miljö-, djur-, natur- och klimatrelaterade frågor.
De enorma problem som uppstått med extremt klimat, arter som utrotas - i rekordfart, tunt ozonskikt, osv, hänger intimt ihop med de ekonomiska och sociala fälten - dvs mänsklig aktivitet. Och människan är inte något som går att isolera från naturen - vi är en del av den och lider och dör på samma sätt som resten av livet på den här planeten.
Att därför satsa på ett rättvist samhälle där vi strävar mot jämlik fördelning av resurser, lika möjligheter och rättigheter för alla, och särskilt beaktar de mest utsatta och våra barn, är för Alexander något av det viktigaste vi kan göra. Tidiga och kraftfulla satsningar, speciellt på barnen, skapar en stabil grund för resten av livet och därmed även hela samhället och vår gemensamma livsmiljö.

Julia Lidman

"Jag brinner för att vi ska få uppleva dagen. Dagen då alla människor kan leva på samma villkor, utan rädsla, oro eller vardagligt förtryck beroende på ens ursprung, sexuella läggning, könstillhörighet, religion mm. Då har vi uppnått jämställdhet. Och vi är definitivt inte där än."

Julia är valbar som nummer två på kommunlistan

Läs mer
Jag är uppvuxen i Skellefteå, har bakgrund i konstnärliga utbildningar, men är numera studerande på Umeå Universitet. Min arbetslivserfarenhet kommer främst från äldrevården då jag har ett driv av att kunna hjälpa andra människor. Detta driv har i sin tur lett mig till psykologprogrammet.

Jag var en del av Feministiskt Initiativ Skellefteås styrelse, och jag fick också äran att vara del av startmotorn i den feministiska ungdomsgruppen Athena Skellefteå. Denna grupps grundsyfte var att sprida kunskap om normer och strukturer, men även att sprida kunskap medlemmar emellan. Med starka personliga kopplingar till olika former av aktivism så har jag fått en djup förståelse för strukturer och normer, hur förtryck hänger samman men tar sig olika uttryck. Som en kunskapstörstig person söker jag också alltid ny kunskap och mer förståelse, något som jag anser är grunden inom feminism.

Min ingångsvinkel är att jag vill se en kunskapsutjämning och jämlikt bemötande inom skolan och vården. Att utbilda nästa generation, de förtryckta och de priviligierade om hur strukturer verkar och vilka konsekvenser de får, är i min mening, grundstenarna i kampen för ett jämställt samhälle.

Saašha Metsärantala

"Samhället måste se till att alla våldsutsatta skall få skydd från våldet. Till detta krävs en kärleksfull politik med bland annat en rejäl ökning av bidraget till kvinnojouren och att flyktingarna skall välkomnas."

Saašha är F!s toppnamn i landstingsvalet och finns även valbar som nr sju på kommunlistan

Monica Nilsson

"Framtidens viktigaste frågor handlar om att hela landet ska ha samma värde. De patriarkala maktstrukturerna är de största hindren för att alla människors lika värde ska bli verklighet."

Monica är valbar som nummer tre för landstinget

Vår styrelse

Ordförande: Beatrice Hammar och Christer Nordmark

Sekreterare: Julia Lidman

Kassör: Katharina Radloff

Vårt kansli

Kanslichef och presskontakt: Maria Axelsson

Politisk sekreterare: Alexander Svartvatten

Politisk sekreterare: Tor Lundmark